top of page
Stråle av ljus
thumbnail.jfif
20220902_101504.jpg

SOLEN

Solen är en av de bästa energikällorna vi har på jorden och kommer lysa i flera miljarder år.

Vi kommer kunna utvinna

solenergi under lång tid framöver.

Det är dessutom en miljövänlig

och förnybar energikälla.

Förutom att du sparar energi,

så avger den heller ingen

koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären. 

EKONOMI

 

Med egen solel är man inte lika beroende av elpriserna och vid gynnsamma förhållanden kan man sälja överskottet till elbolaget som då kan nyttjas av andra konsumenter. Dessutom höjs värdet på din fastighet om du installerar en solenergianläggning.

Efter genomförd besiktning kan

man erhålla en energicertifiering

för att visa på att bostaden är

energisnål och blir därav mer attraktiv på marknaden vid

en eventuell försäljning.

UNDERHÅLL

Solpanelerna är i stort sett underhållsfria och har en effektgaranti på ca 25 år.

Eftersom en solpanel genererar elektricitet från solens energi, så kommer den producera el även under molniga dagar.

Därav är den inte bara beroende av direkt solljus, även om den då självklart genererar mera.

Solenergi

"Sol ute, sol inne och sol i sinnet"

bottom of page