top of page

CheckWatt

Nu kan vi självklart även erbjuda anslutning till CheckWatt,
vilket kan ge bra ersättning och förkorta återbetalningstiden för din solcellsanläggning.

FÅ BETALT FÖR ATT BALANSERA ELNÄTET.png

Ditt batteri ansluts till CheckWatts stödtjänst Currently som frekvensreglerar

och bidrar till att Svenska kraftnät har rätt frekvens på elnätet

så att elförbrukning och elproduktion hålls i balans.

Denna tjänst möjliggör att både företag och hushåll får betalt för att bidra till att stabilisera det svenska elnätet med sitt batterilager. Du behöver inte göra någonting själv, CheckWatt optimerar driften för att maximera lönsamheten för dig som ägare.

bottom of page